Instruktaże okresowe dla naszych zatrudnionych

Posted on 22/03/2018 9:46am

Jednym z głównych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na w tymże temacie zdołamy odnaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się również przeszkolenie pracowników z obszaru BHP. Kwestie instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa jak też higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji a także ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.


szkolenia bhp
Author: NASA Goddard Space Flight Center
Source: http://www.flickr.com
Rodzaje instruktaży okresowych BHP: Instruktaż BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracobiorcami realizuje się w postaci kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwszy instruktaż okresowy trzeba zrealizować w okresie do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Instruktaż BHP dla pracobiorców zatrudnionych na posadach robotniczych realizuje się jedynie w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz do roku na posadach, na jakich występują wyjątkowo wysokie zagrożenia. Jeżeli takowe zagrożenia nie zachodzą, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwszy instruktaż musimy zrealizować w okresie do roku od momentu zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych realizuje się w postaci szkolenia (polecamy szkolenia outdoor), seminarium ewentualnie samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w czasie do roku od momentu zaangażowania.

Instruktaż BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w postaci szkolenia, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż okresowy trzeba przeprowadzić w czasie do roku od chwili zaangażowania. Instruktaż BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych i innych realizuje się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie należy przeprowadzić w czasie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.


pracujący robotnicy
Author: Asian Development Bank
Source: http://www.flickr.com
Z instruktażu okresowego może być zwolniona osoba, jaka posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na takim samym stanowisku pracy bądź odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia zakres tematyczny potrzebny programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowej posadzie. Instruktaż okresowy kończy się egzaminem.

Tags: kurs, kodeks pracy, pracodawca, online