Jaki sposobem skutecznie kierować firmą?

Posted on 17/04/2018 7:44am

W dzisiejszych czasach, jakie charakteryzuje niebywała konkurencja w każdej dziedzinie gospodarki liczy się efektywność przedsiębiorstwa. Odpowiednie zarządzanie firmą na każdym jej szczeblu jest jednym z kluczowych aspektów, które składają się na całościowy sukces przedsiębiorstwa.


W teorii ale również i w praktyce znajdziemy wiele metod kierowania, jakie były używane do kierowania biznesem na przestrzeni dekad. Jedną z najbardziej znanych i skutecznych metodologii jest zarządzanie przez cele czyli tak zwane Management By Objectives - polecane zarządzanie (sprawdź serwis) przez cele. Jest to program, w którym cele przedsiębiorstwa są jasno zdefiniowane, tak aby pracownicy mieli klarowny obraz tego, w którą stronę zmierza firma. Cele w organizacji, jaka stosuje działanie MBO są wspólnie definiowane przez menedżerów jak i podwładnych, a postęp pracy jest okresowo weryfikowany.


informacje
Author: Eli Christman
Source: http://www.flickr.com


Chryzantema wielkokwiatowa
Author: Dorcia
Niezwykle ważną kwestią jest przestrzeganie ustalonych reguł w trakcie definiowania celów organizacji (zgodnie z zasadą SMART) - muszą być one umieszczone w kolejności ich priorytetów, muszą być zgodne z całościową polityką organizacji oraz realne do osiągnięcia a zarazem ambitne. Warto nadmienić, iż w cały proces muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy, a indywidualny wysiłek jest poświęcony wspólnemu celowi. System MBO możemy zdefiniować jako model, który w ostatecznym rozrachunku jest mocno skoncentrowane na wyniku. W taki sposób niezwykle łatwo można ocenić postępy a tym samym porównać podwładnych na konkretnych stanowiskach.


Warto jednak pamiętać o tym, żeby samo dążenie do wykonania celów nie niszczyło ducha zespołu oraz odpowiedniej współpracy. Z tego teżpowodu należy okresowo weryfikować czy zarządzanie przez cele w naszej organizacji przynosi zakładany efekt i nie prowadzi do niepotrzebnych napięć.

Tags: moc, konkurencja, proces