Jakiego rodzaju są zadania osoby pracującej na etacie głównego księgowego?

Posted on 09/02/2024 8:23pm

Główny księgowy jest w rzeczywistości jedną z najbardziej istotnych osób funkcjonujących w całej firmie, ponieważ odpowiada ona m.in. za przedstawianie w sprawozdaniach wszystkich operacji finansowych zgodnie z przyjętymi regułami księgowości.


Rola tego typu osoby jak główna księgowa odmieniła się bardzo znacząco na przestrzeni poprzednich lat.
plakat
Author: Mr Hicks46
Source: http://www.flickr.com


Dziś od osób pracujących na tym etacie Pracodawcy wymagają tak znakomitej znajomości zagadnień prawa skarbowego, jak i znacznie częściej dobrej wiedzy tyczącej się międzynarodowych standardów dotyczących rachunkowości czy też reguł rachunkowości zarządczej. W ramy obowiązków głównej księgowej wlicza się m.in. sporządzanie sprawozdań według konkretnych standardów (przykładowo polska ustawa dotycząca rachunkowości, US GAAP czy IFRS). Odmiennym obowiązkiem jest odpowiedzialność za opracowywanie planu wszystkich kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, z prawem skarbowym czy wymogami kontrolnymi. Do jeszcze innych zadań głównego księgowego należy również odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, inwentaryzację aktywów firmy czy potwierdzanie rejestrów rachunkowych.


Jeszcze innym zadaniem głównej księgowej jest przygotowywanie dokładnych sprawozdań i raportów na potrzeby dyrekcji, organizacji zewnętrznych czy instytucji finansowych. Następnym obowiązkiem jest nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pionem księgowości czy też nadzór nad prawidłowością wszelkich rozliczeń skarbowych.
Główna księgowa biuro podatkowo-księgowe Konin musi posiadać przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na etacie samodzielnego księgowego albo w firmie audytorskiej i powinna posiadać znajomość polskiej ustawy o rachunkowości. Musi mieć także znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz znajomość prawa podatkowego.

Tags: bank, prawo, Pracodawcy, rozliczanie