Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Domagaj się swoich praw, bo jest spora okazja, iż otrzymasz właściwą rekompensatę

Posted on 24/05/2019 7:22am

Niestety nikt jeszcze nie wymyślił medykamentu na pecha. Skutki nieszczęśliwych zdarzeń można jednak nieco złagodzić dzięki uzyskaniu odszkodowania powypadkowego.

W społeczeństwie dominuje stereotyp, mówiący że jego dochodzenie to tak zwana walka z wiatrakami. Tymczasem warto wiedzieć, iż przepisy stoją w tej sprawie po stronie poszkodowanego oferując mu szerokie możliwości walczenia o swoje prawa.

Podstawy prawne takich odszkodowań mają zastosowanie w Kodeksie Cywilnym. Jest kilka typów roszczeń, których można dochodzić w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Co to jest odszkodowanie jednorazowe? Jest ono zdefiniowane w artykule 444§ 1 Kodeksu Cywilnego i polega ono na pokryciu różnorodnych kosztów, które wystąpiły w konsekwencji wypadku. Oznacza to, iż poszkodowany może zażądać zwrotu kosztów leczenia z góry albo po zakończeniu procesu leczenia – na podstawie obowiązujących faktur lub rachunków.

odszkodowanie
Author: superscheeli
Source: http://www.flickr.com
Sprawca szkody musi pokryć różne straty spowodowane wypadkiem oraz zrekompensować poszkodowanemu stracone korzyści majątkowe. Trzeba mieć na uwadze jednakże, że wspomniane korzyści muszą być właściwie udokumentowane dzięki zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, i tym podobne Do zgłoszenia roszczenia niezbędna jest ponadto udokumentowana częściowa niezdolność do pracy oraz mniejsza wysokość dochodu, będąca skutkiem nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli zainteresował Cię niniejszy tekst, bez wahania zobacz jeszcze inne warte zerknięcia (http://www.adwokatchojka.pl/) wpisy - z pewnością również Cię zafrapują.

Należy w tym miejscu przyznać, że odszkodowanie powypadkowe z tytułu straconego dochodu ma przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie może stanowić podstawy utrzymania bytowego poszkodowanego.

Kodeks Cywilny w artykule 445 określa ewentualność roszczeń w przypadku wystąpienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia osób, które pozostały poszkodowane m.in w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia te występują w postaci zadośćuczynienia, które są jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Pomimo to miejmy na uwadze, że nie zawsze prawo występuje przeciwko nam. Jak pokazuje powyższy przykład czasami da się wygrać taką batalię, także w innym zakresie, jak przykładowo w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy tym podobnych. Warto to wiedzieć i nie nastawiać się od razu źle.

Jeśli nie jesteś pewien, czy umieszczone na tej witrynie informacje są dość dokładne, to zobacz źródło (https://www.maximgroup.pl/laptopy-dell/latitude), które zostało wykorzystane do napisania tego tekstu.

Jeżeli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo i spokojnie to możemy liczyć na udane zakończenie całej sprawy.

Tags: prawo, walka, koszty, szkoda