Na czym polega windykacja i kiedy opłaca się z niej skorzystać? Do kogo się zwrócić o pomoc, gdy nie możemy odzyskać własnych pieniędzy?

Posted on 26/01/2019 8:18am

Nieterminowe płacenie faktur przez niewywiązujących się z umów dłużników to dziś poważny kłopot dla sporej ilości polskich firm. Tego typu zatory w płaceniu psują w poważny sposób sytuację finansową aż dwudziestu pięciu procent zakładów w naszym kraju. W najgorszym położeniu są małe oraz średnie firmy, które nie posiadają wystarczającego kapitału, aby w obliczu dużych zaległości dłużników, być w stanie prowadzić w normalny sposób własną działalność.


sprawdzona
Author: Steven Vance
Source: http://www.flickr.com
Jakimś sposobem na przetrwanie pozostaje ubieganie się o zwrócenie swoich pieniędzy. Niestety, proces windykacji należności nie jest prosty do przeprowadzenia samemu, dlatego też poleca się zatrudnianie do takiego zadania profesjonalnej firmy windykacja Rzeszów, jaka ma swoje sprawdzone sposoby na ściągnięcie zalegających płatności od kontrahentów spółki - zobacz więcej. Termin windykacja w naszym prawie opisywany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których najważniejszym zadaniem jest zmuszenie dłużnika do zapłacenia zalegającego zobowiązania wobec wierzyciela.

Możemy tak naprawdę wyróżnić dwa rodzaje windykacji, a mianowicie windykację sądową jak i polubowną. Ta pierwsza dotyczy sprawy, która jest ogłaszana w sądzie w związku z zaległymi wierzytelnościami, polubowna zaś obejmuje monitorowanie spłat dłużnika oraz opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, żeby rozpocząć proces windykacji, jest wystąpienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Później, windykator zaczyna postępowanie polubowne, podczas jakiego zaczyna dochodzić od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi. Taki etap można przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów.

Jeżeli omawiany na tej stronie artykuł jest dla Ciebie interesujący, kliknij tutaj, ponieważ na pewno warto zobaczyć również (http://profill.com.pl/o-nas) także inny tego typu materiał!

Gdy dłużnik zechce uregulować swoje zobowiązania, to zawrze ugodę i określi, w jaki sposób zamierza spłacić zadłużenie. Jeśli natomiast postępowanie polubowne nie da zamierzonych efektów, to rozpoczynane jest postępowanie sądowe. Kończy się ono otrzymaniem tytułu egzekucyjnego, który pozwala na rozpoczęcie postępowania klauzulowego.


kancelaria adwokacka
Author: virtusincertus
Source: http://www.flickr.com
Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec następuje postępowanie egzekucyjne, w jakim główną rolę ma do odegrania komornik. Po większą ilość informacji odnośnie tego tematu możemy zgłosić się do odpowiedniej placówki, jaką może być kancelaria (serwis) prawna Rzeszów.

Tags: komornik, dłużnik, wierzyciel