Nie zapłaciłeś podatku na czas? Skorzystaj z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych

Posted on 09/02/2024 8:43pm

Podatkowa zaległość pojawia się wtenczas gdy zaległy podatek nie był opłacony w określonym terminie, a również niezapłacona została przedpłata lub rata podatku.


Jeżeli czas zapłaty podatku nie zostanie dotrzymany, należy liczyć się z powstaniem podatkowej zaległości.


podatek
Author: Elvert Barnes
Source: http://www.flickr.com


Takową zaległość trzeba zapłacić wraz z odsetkami. W niektórych sytuacjach na podatnika mogą także zostać nałożone dodatkowe kary. odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu fiskalnego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa sumy podatkowej zaległości razem z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet sumy zaległości podatkowej i sumy odsetek za opóźnienie w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty procent za opóźnienie.


wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com


Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu do kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych kwoty zaległości i ilości dób. Kalkulator odsetek podatkowych pomaga określić ich wysokość w razie zaistnienia podatkowej zaległości. Podatkową zaległością będzie podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został zapłacony w terminie.

Masz ochotę zapoznać się z następnymi ciekawymi wątkami na ten sam temat? Bez problemu. Najedź na łącze do www i czytaj tak długo, jak zechcesz.

Wielkość odsetek będzie naliczona na podstawie wpisanej kwoty zaległości podatkowej, przy jednoczesnym podaniu daty, od której mają zostać naliczone odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana będzie owa zaległość).
Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia obliczenie stawek odsetek według podstawowej stawki, obniżonej a także podwyższonej, a również wysokość prolongacyjnej opłaty. Pamiętaj iż podatnik, jaki uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega grzywnie za wykroczenie podatkowe.

Tags: kalkulator, odsetki, podatek