Doradztwo

Zachowanie wg przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe

Posted on 10/07/2018 7:25am
bhp
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina obszerna i wieloaspektowa. Jest to to zbiór zarządzeń, procedur, oraz środków organizacyjnych, technicznych i badawczych mających na celu pewne świadczenie pracy w higienicznych warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie naruszyć nakazów i zasad bhp, gdyż może to wywołać negatywne następstwa dla zdrowia, życia i własności, a także skutkuje odpowiedzialnością legislacyjną, karami zarówno dla pracodawcy, jak i pracującego. W myśl regulacji, na pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczania życia i zdrowia własnych pracowników. Czynić to musi przy właściwym wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym ergonomii, socjologii, psychologii i medycyny pracy.
Read more >>

W obecnych czasach szkolenia to klucz do zwycięstwa w aspektach uzyskiwania lepszych kwalifikacji, stanowisk i pieniędzy.

Posted on 22/06/2018 11:41am
Szkolenie
Author: Luke Jones
Source: http://www.flickr.com
Osoby co rusz to bardziej pragną się rozwijać i stale zwiększać swoje zdolności. Co za tym idzie, ich ambicje mogą być cały czas niezaspokojone, więc nadal poszukują nowszych możliwości nabywania nauki, samokształcenia i samodoskonalenia. Właśnie dla tych osób są organizacje i instytucje zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń z ogromnej ilości kategorii i branż.
Read more >>