formalności

Jak rozliczyć się z urzędem podatkowym online?

Posted on 16/07/2018 12:11pm
podatek
Author: Wilson Hui
Source: http://www.flickr.com
Blankiet PIT-37 związany jest z wszelkimi profitami osiąganymi oraz rozliczanymi przez płatnika (przykładowo pracodawcę). Kiedy dochodzi do nawiązania umowy albo dokonania działań, z tytułu których trzeba rozliczyć się samemu, wówczas nie korzystamy z owego dokumentu. Jest to typowa deklaracja, którą składa pracobiorca, zleceniobiorca albo inna osoba, za którą zaliczki na podatek powinien obliczyć płatnik (dla przykładu pracodawca, zleceniodawca, itp.).
Read more >>