formalności

Jak rozliczyć się z urzędem podatkowym online?

Posted on 18/08/2017 8:33am
podatek
Author: Wilson Hui
Source: http://www.flickr.com
Blankiet PIT-37 związany jest z wszelkimi dochodami uzyskiwanymi oraz rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). Jeśli dochodzi do nawiązania umowy lub dokonania czynności, z tytułu których należy rozliczyć się samemu, wtedy nie korzystamy z owego dokumentu. To typowa deklaracja, którą składa pracownik, zleceniobiorca albo inna osoba, za jaką zaliczki na podatek powinien obliczyć płatnik (dla przykładu chlebodawca, zleceniodawca, itp.).
Read more >>