kodeks pracy

Zachowanie wg przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe

Posted on 02/01/2018 2:28pm
bhp
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczeństwo i higiena pracy to sfera rozległa i wielopłaszczyznowa. Jest to to zbiór zarządzeń, sposobów, również środków organizacyjnych, technicznych i badawczych posiadających na celu pewne świadczenie pracy w przyzwoitych warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie pogwałcić nakazów i reguł bhp, gdyż może to wywołać negatywne skutki dla zdrowia, życia i mienia, a także owocuje odpowiedzialnością legislacyjną, karami zarówno dla pracodawcy, jak i pracującego. W myśl regulacji, na pracodawcy ciąży zadanie zabezpieczania życia i zdrowia swoich pracowników. Czynić to musi przy właściwym spożytkowaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym ergonomii, socjologii, psychologii i medycyny pracy.
Read more >>