kodeks pracy

Instruktaże okresowe dla naszych zatrudnionych

Posted on 22/03/2018 9:46am
szkolenie
Author: NAVFAC
Source: http://www.flickr.com
Pewnym z podstawowych obowiązków każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na tenże temat można odnaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się również przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa a także higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w sferze BHP a również zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Read more >>

Odszukaj kompetentną firmę organizującą kursy BHP z Warszawy i umów się na spotkanie w Twojej firmie

Posted on 02/02/2018 2:51pm
szkolenie
Author: NAVFAC
Source: http://www.flickr.com
Zdecydowana większość właścicieli olbrzymich zakładów pracy zrozumiała już fakt, że potrzebne jest wysyłanie specjalistów na rozmaite warsztaty. Wiadomym jest, że w pierwszym momencie ludzie delegowani są na przymusowe szkolenia, jakie potrzebne są do podjęcia pracy, a dopiero w późniejszym czasie analizowane są pozostałe opcje rozwoju. Do najbardziej rozpoznawalnych warsztatów z całą pewnością należą te dotyczące BHP.
Read more >>

Zachowanie wg przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe

Posted on 21/06/2018 11:10pm
bhp
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczeństwo i higiena pracy to sfera obszerna i wielopłaszczyznowa. Jest to to zbiór przepisów, strategii, także środków organizacyjnych, technicznych i badawczych mających na celu pewne świadczenie pracy w odpowiednich warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie naruszyć regulacji i reguł bhp, gdyż może to spowodować ujemne następstwa dla zdrowia, życia i własności, a także owocuje odpowiedzialnością legislacyjną, karami zarówno dla pracodawcy, jak i pracującego. W myśl zarządzeń, na pracodawcy ciąży zadanie chronienia życia i zdrowia swoich pracowników. Czynić to musi przy odpowiednim spożytkowaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym ergonomii, socjologii, psychologii i medycyny pracy.
Read more >>