Ustawa

Jakie szkolenia muszą zostać w dzisiejszych czasach koniecznie zrealizowane w zakładzie pracy?

Posted on 12/10/2021 7:30am
szkolenia bhp
Author: STILL
Source: TILL
Każdy doświadczony pracodawca wie, że zachowanie właściwych standardów bezpieczeństwa w firmie jest jego priorytetem. Zaangażowani pracownicy są bowiem chronieni przez specyficzne przepisy prawne, które gwarantują im troskę o zdrowie i życie w ciągu przeprowadzania obowiązków w pracy. W związku z takim stanem rzeczy we wszelkich zakładach pracowniczych muszą zostać wykonane dedykowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Niestety dużo pracodawców nie pamięta o tym wyjątkowo ważnym aspekcie, co ewidentnie jest godne potępienia.
Read more >>