Dotacje z UE dla Myślenic

Posted on 12/07/2018 1:05am

W ramach państwowego programu, niektórzy pośrednicy finansowi, pomagają w uzyskaniu dotacji ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na założenie działalności gospodarczej albo stworzenie miejsca do pracy dla osoby bezrobotnej w Myśleniach. Ważnym elementem programu jest dofinansowanie przedsiębiorczości w formie pożyczki na start i rozwój przedsiębiorstwa w Myśleniach przy niewielkim oprocentowaniu niecałe 0,5%, bez jakiejkolwiek marży, prowizji oraz ukrytych kosztów.

Pieniądze, Euro
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Pożyczka na podjęcie utworzenia przedsiębiorstwa zadedykowana jest osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie trudzą się inną pracą zarobkową oraz gdy jest się studentem ostatniego roku studiów wyższych albo skończyło się szkołę lub uczelnię wyższą do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub (okazyjne pełna treść uzyskania tytułu zawodowego. Można też być bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy.

Dotacje dla Myślenic (dowiedz się więcej), np. na działalność gospodarczą, odznaczają się poniżej opisanymi warunkami. Obecna możliwa wartość pożyczki wynosi maksymalnie 78 000,00 zł. Odsetki wynoszą 0,44% w skali roku. Okres spłaty jest do 7 lat. Karencja spłaty kapitału jest do 1 roku. Zabezpieczenie spłaty istnieje w formie weksla własnego pożyczkobiorcy lub - zobacz ofertę - poręczenia osoby fizycznej. Dotacja na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, przeznaczona jest podmiotom zarządzającym działalność gospodarczą; niepublicznym placówkom edukacyjnym, niepublicznym żłobkom, klubikom dla brzdąców; osobom fizyczny, osobom prawnym albo jednostkom organizacyjnym, nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadają gospodarstwa rolne w Myślenicach.Warunki i zabezpieczenia pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnego w gminie Myślenice są następujące. Aktualna możliwa wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 23 000,00 zł. Oprocentowanie wynosi niecałe 0,5% w skali roku. Okres spłaty jest do 3 lat. Zabezpieczenie spłaty jest w formie weksla własnego pożyczkobiorcy albo poręczenia osoby fizycznej lub inne zaoferowane przez pożyczkobiorcę, podlega ocenie pośrednika finansowego, będącego na terenie Myślenie. Program dotacyjny w Myśleniach realizowany będzie do końca 2016 roku.

Tags: dotacje, finanse, pożyczki