Czy opłaca się stać się agentem ubezpieczeniowym

Posted on 09/02/2019 9:19pm

Robota agenta polega na bezustannym kontakcie z innymi osobami, przeprowadzaniu setek połączeń, załatwianiu spotkań a także ciągłych negocjacjach. Toteż nadzwyczaj ważne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego są osobowościowe predyspozycje. W tym zawodzie dobrze realizują się ludzie rozmowni, otwarci, wzbudzający ufność, umiejący słuchać pragnień swych klientów jak też będący autentycznymi erudytami. Czas pracy agenta ubezpieczeniowego jest nienormowany, stąd w tym zawodzie winni pracować naprawdę ludzie z pasją niebojący się wyzwań oraz spotkań z klientami w bardzo wczesnych bądź bardzo późnych godzinach dnia.


praca agenta ubezpieczeniowego
Author: Sebastiaan ter Burg
Source: http://www.flickr.com
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów ubezpieczeniowych można podzielić na dwie grupy: agenci pełnomocnicy – to oni mają moc sprawczą i faktycznie sygnują dokumenty oraz agenci pośrednicy, jacy zazwyczaj spotykają się z klientami, przedstawiają propozycje jednakże przez brak licencji nie posiadają prawa do parafowania umów z klientem - jak się dowiedzieć, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego. Agenci ubezpieczeniowi po założeniu działalności gospodarczej zgłaszają się do wyselekcjonowanego towarzystwa ubezpieczeniowego celem odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego sfinalizowanego egzaminem i podpisania umowy o współpracy.

Częstokroć towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonują przez sieć multiagencji i przeważnie tam odsyłają indywidualnych agentów chcących pracować dla danego zakładu ubezpieczeń. Co istotne, to parafując umowę z multiagencją zgadzamy się pracować wyłącznie dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za agenta ubezpieczeniowego, z którym kooperuje. Oznacza to, że agent nie musi ponosić kosztu obligatoryjnego ubezpieczenia OC, jakie musi wykupić każdy agent (nie mogę znaleźć szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), zamyślający podjąć kooperację z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeniowym. Minusem tego wyjścia jest fakt, że multiagencje zwykle nakładają na swych agentów cele sprzedażowe i jeżeli nie będziemy ich osiągać to multiagencja może szybko rozwiązać z nami umowę.


pieniądze
Author: Vsevolod Knyazev
Source: http://www.flickr.com
Honorarium stanowi przede wszystkim prowizja, jaka jest naliczana od każdej umowy osobno. Agent jest nastawiony na ubezpieczenie jak największej liczby osób, aby uzyskać wysoką prowizję. Agent ubezpieczeniowy zarabia też na swoich zwierzchników z towarzystwa ubezpieczeniowego, z jakiego ramienia pracuje. Jest to odsetek zysku z sygnowanej umowy.

Tags: egzamin, prowizja, erudyta